toonaangevende klavierfabrikanten beveelt Het Systeem aan

Kluge Klaviaturen GmbH
Remscheid, Duitsland

Kluge Klaviaturen, opgericht in 1876 vervaardigd topkwaliteit toetsenborden voor veel vooraanstaande pianofabrikanten. Puttende uit vele ervaringen beweren wij dat drastische vochtigheidsschommelingen het optimale speelgemak ongunstig beïnvloeden en aanslag-ongevoeligheid veroorzaken. Door het vochtgehalte van het hout te beheersen verschaft het Piano Life Saver Systeem meer speelplezier en helpt het het instrument voor de toekomst te behouden. Elke mooie piano verdient een Systeem.
www.kluge-klaviaturen.de

Aug. Laukhuff GmbH
Weikersheim, Duitsland

Gerenommeerde pianofabrikanten hebben meer dan 100 jaar het vertrouwen in Laukhuff gehad om toetsenborden te creëren die pianisten uitzonderlijke controle over het klavier verschaffen. Door het minimaliseren van de bewegingen van het hout, die veroorzaakt worden door vochtigheidsveranderingen, vinden wij dat de Piano Life Saver helpt om de uitzonderlijke betrouwbaarheid van de aanslag te behouden.
www.laukhuff.de

Belangrijke fabrikant van piano-en vleugelmechanieken 

Louis Renner GMBH & Co KG
Gärtingen, Duitsland

Renner adviseert het Piano Life Saver systeem om de vochthuishouding in een piano te stabiliseren. Daarmee wordt zowel de klank verbeterd als de levensduur verlengd.
 www.louisrenner.com

Norbert Abel
Abel Hammer, Duitsland, leverancier van hamerkoppen.

Het Piano Life Saver Systeem van Dampp-Chaser is een effectieve methode om de vochtigheid in een piano te beheersen, de stemming te stabiliseren en het mechaniek goed spelend te houden.

Toonaangevende zangbodemfabrikanten bevelen Het Systeem aan 

Enrico Ciresa SLR,
Tesero, Itali
ë

De Ciresa zangbodems, geïnstalleerd in de beroemdste piano's, worden voor hun kwaliteit en voor hun akoestische eigenschappen als 'swerelds beste beschouwd. De Ciresa Maatschappij bevestigt dat het Dampp-Chaser Piano Life Saver Systeem bijdraagt tot het beheersen van de ideale vocht-omstandigheden van de piano. Het bewerkstelligen van de stabiliteit van het hout vermijdt schade, kromtrekken en scheuren van de zangbodem, wat de zwakste component (enkele millimeters dikte) van het houten rast van het instrument is.
www.ciresafiemme.it

Pianos André Bolduc,
Qeubec, Canada

Als Canadese fabrikant van zangbodems en stemblokken van hoge kwaliteit bevelen wij van harte het gebruik van Dampp-Chaser vochtigheidscontrolesystemen aan voor zowel nieuwe als klassieke piano's..... Het Systeem is bedacht om het hele jaar door de klimatologische veranderingen binnenin de piano te compenseren. Het beschermt uw piano en garandeert stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn.
www.pianobolduc.com

Toonaangevende pianofabrikanten bevelen Het Systeem aan:

August Förster

De artisanaal vervaardigde August Förster piano's zijn ontworpen om generaties pianisten te verrassen met hun onmiskenbare klank. Sterke veranderingen in luchtvochtigheid kunnen nog steeds de precisie beïnvloeden waarmee de afzonderlijke componenten worden verwerkt. De Piano Life Saver is een effectieve ondersteuning voor een piano of vleugel om gedurende een lange periode aan de hoogste normen te voldoen.

Annekatrin Förster

Baldwin

Baldwin beveelt het Dampp-Chaser Systeem aan als een waardevolle manier om meer zekerheid te verkrijgen met betrekking tot de levensduur en stabiliteit van onze piano's.

Bechstein

Op plaatsen met een schommelende luchtvochtigheid helpen Dampp-Chaser-vochtigheidssystemen de buitengewone tonale kwaliteit en de investeringwaarde van Bechstein-piano's te behouden.

Blüthner

Het Life Saver Systeem helpt absoluut de luchtvochtigheid rond een piano te beheersen , schade te voorkomen en de investeringswaarde te behouden.

-Christian Blüthner-Haessler

Bösendorfer

Het gebruik van de Dampp-Chaser vochtigheidscontrolesystemen compenseert op doeltreffende wijze de klimatologische veranderingen in de directe omgeving van de piano en is om die reden gunstig in de zin van stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn.

Kawai

Uw Dampp-Chaser luchtvochtigheidsbeheerssystemen zijn de beste en meest doordachte die wij hebben gezien.

Pearl River Piano

Pearl River Group USA gelooft dat een op de juiste manier geïnstalleerde en onderhouden Dampp-Chaser de werking van onze piano's kan verbeteren en de levensduur ervan kan verlengen.

Petrof

De Petrof-maatschappij beveelt het Dampp-Chaser Systeem bij Petrof-piano's aan om de stemming en de gelijkmatigheid van de afregeling te behouden, met name bij piano's op plaatsen met grote verandering in luchtvochtigheid, of aan extreem hoge of extreem lage luchtvochtigheidsniveau's onderhevig zijn. Zonder zo'n systeem is het zeer moeilijk de luchtvochtigheid in de onmiddellijke nabijheid van de piano te beheersen.
- Zuzana Ceralová Petrofavá

Sauter

De Piano Life Saver helpt de buitengewone klank, de fijne aanslag en de unieke expressiviteit van Sauter handgemaakte piano's te behouden.
-Ulrich Sauter

Schimmel

De beste manier om de waarde van goede vleugels en piano's te behouden is om de relatieve vochtigheid juist binnenin het instrument automatisch te reguleren....met een Systeem van de Dampp-Chaser Corporation.
-Nikolaus Schimmel

Seiler

Het Dampp-Chaser klimaatbeheersingssysteem helpt zowel de afregeling als de toonhoogte van instrumenten van topkwaliteit te behouden, dientengevolge het tonale karakter dat hoort bij een specifiek merk of instrument stabiliseert en ook hun waarde op lange termijn veilig stelt.
-Ursula Seiler

Steingraeber

Wij gebruiken slechts zuiver hout en natuurlijke materialen bij de fabricage van Steingraeber piano's. Het Dampp-Chaser Systeem helpt schade aan onze piano's in extreme klimatologische omstandigheden, vooral op kurkdroge plaatsen, te vermijden.
-Udo Steingraeber

Yamaha

...Yamaha onderschrijft volledig het gebruik van zulke systemen bij Yamaha piano's en vleugels op plaatsen die onderhevig zijn aan grote schommelingen in luchtvochtigheid. Zonder zo'n systeem is het zeer moeilijk de luchtvochtigheid in en rond de piano te beheersen.