Boodschap aan directies van conservatoria en muziekscholen, pianotechnici en pianodocenten:

Twee doorslaggevende redenen waarom voor conservatorium-piano's het Piano Life Saver Systeem voor stemvastheid, zorg en onderhoud vereist is.

1. Het Systeem houdt de toonhoogte stabiel waardoor de stemming langer op peil blijft

Pianotechnici aan conservatoria vereisen stemvastheid van hun piano's. Als de piano steeds ver van toon af gedwongen wordt door het krimpen en opzwellen van de zangbodem (veroorzaakt door te lage of te hoge luchtvochtigheid) kan de piano niet op stemming blijven. ( Niet bewust hiervan geven studenten en docenten soms de schuld aan de pianotechnici als de piano na een recente stembeurt weer afgrijselijk klink).

De stemvastheid van ieder besnaard instrument dat afhankelijk is van resonantie van hout voor het voortbrengen van de toon, is altijd afhankelijk van de nukken van het klimaat. Het unieke ontwerp van de piano echter, die meer dan zeven octaven omvat, reageert grillig op vochtigheidsveranderingen dat vaak uitmondt in kolossale vervorming van de toonhoogte over het gehele toonomvang van de piano. Indien onbeschermd zal de meest kunstig gestemde piano geheel machteloos zijn tegen seizoensgebonden, dagelijkse en zelfs kortstondige schommelingen in de luchtvochtigheid. De piano Life Saver lost het mysterie van de toonhoogte-stabiliteit op en verschaft een stabiele basis voor stemmingen die stand houden.

2. Het Systeem voorkomt kostbare reparaties als gevolg van uitersten in luchtvochtigheid

Pianotechnici aan conservatoria dienen hun piano's te behoeden voor de schadelijke schommelingen in de luchtvochtigheid omdat die vaak de fondsen noch de tijd hebben om defecte piano's te laten repareren. Het vergelijken van de kosten van substantiële reparaties met de kosten van Het Systeem maakt de kostenbesparing overduidelijk.

Piano's, zoals prachtige kunstwerken, kunnen te lijden hebben van voortschrijdend en kostbaar verval door omgevingsinvloeden. Dit los van het gebruik ervan. Na verloop van tijd kan schade door extreme seizoensinvloeden de inventaris aan instrumenten dusdanig verwoesten dat noch de geldmiddelen beschikbaar, noch de kunde aanwezig is voor restauratie om maar niet te praten over vervanging daarvan. Een piano Life Saver echter, verschaft een automatische en voortdurende bescherming van de effecten van verwarming, ventilatie en luchtbehandeling bij instellingen. Dit is een opmerkelijk kostenbesparende oplossing om de levensduur van een optimaal functionerend binnenwerk van een piano te verlengen.

Neus gerust door het Piano Life Saver klantenbestand van conservatoria en scholen, bovenaan deze pagina.

Bespaar uw school €€ met Het Systeem Pianotechnici vertellen u hoe!


Klantenbestand

Het volgende bestand toont Piano Life Saver Systeem-installaties gedaan in de Verenigde Staten en Canada sinds 1999 Samengesteld uit garantieregistraties

LET OP! Ongeveer 65 % van onze Systemen zijn in particuliere woningen geïnstalleerd. Dat bestand is voor het publiek niet beschikbaar.