Ledende musikstudier anbefaler systemet

I et studie er det meget vigtigt at kunne tilbyde et instrument, som musikere føler sig fortrolige med. Siden vi fik installeret et Piano Life Saver System i vores flygel, forbliver stemningerne stabile, klangen er vidunderlig, og anslaget lever altid op til musikernes forventninger.
Paul Pouwer
Power Sound Studio
Amsterdam, Holland
www.powersoundstudio.com

Jeg vil gerne dele en personlig erfaring med et Piano Life Saver System og et Yamaha C5 (200 cm.), som jeg regelmæssigt stemmer og spiller på i et lokalt studie. Det er et moderne studie med det nyeste udstyr såvel som nogle klassiske samlergenstande. Klimaanlægget, der er installeret i bygningen, kontrollerer temperatur og luftfugtighed for hvert rum individuelt. Selv med dette avancerede klimaanlæg, varierede instrumentets intonation med årstidernes skiften og indimellem endda i løbet af få dage. I tillæg hertil ændrede stemningen sig i nogle områder at instrumentet, mens den var stabil i andre. Ustabiliteten var mest udtalt i området C5-G6, hvilket er det vigtige melodiområde. Efter installation af Piano Life Saver Systemet forsvandt de finurlige udsving i intonationen. Folkene i studiet og brugerne af flyglet, mig selv inklusiv, er meget glade for stemmeholdbarheden, og systemet har også gjort mit arbejde som pianostemmer mere tilfredsstillende og forudsigeligt. Dette tilskriver jeg Dampp-Chaser systemet, og jeg anbefaler det til alle klaverer og flygler.
Shane Owenby
Pianist & Pianotekniker
Weaverville, NC