Piano Life Saver System til flygler

Piano Life Saver Systemet er lydløst og kan ikke ses udenpå flyglet. Hvert Piano Life Saver System dækkes af en femårs garanti, forudsat at systemet installeres af en kvalificeret pianotekniker.

Flygelinstallation

SYSTEMETS DELE:

Affugter: når luftfugtigheden stiger, transporteres fugt væk fra flyglet ved hjælp af varme luftstrømme.

Befugter: tilfører fugt til den tørre sangbund, når luftfugtigheden falder. En gul diode blinker, når der skal fyldes mere vand på systemet. Det er nemt og enkelt at genfylde vandtanken.

Vandslange til genopfyldning: via denne kan der nemt hældes vand i vandtanken, når den gule diode blinker.

Hygrostat: dette er systemets hjerne, der registrerer, om flyglets sangbund er for fugtig eller for tør. Den skifter automatisk mellem affugteren og befugteren og beskytter dermed dit flygel mod skader, som skiftende luftfugtighed kan afstedkomme.

LED-panel kan installeres, så det ikke kan ses): en grøn diode (POWER) indikerer, at systemet er tilsluttet elektricitet. En gul diode (WATER) blinker, når der skal fyldes vand på systemet. Hvis det frivillige ”Smart Bracket” er monteret på befugteren, vil den røde diode (PADS) blinke, når befugter-klædet ikke længere tillader vandet at fordampe. Befugter-klædet skal da skiftes.

Piano Life Saver Systemet til flygel set nedefra

Næste trin: Find en kvalificeret installatør.