ejledning i vedligeholdelse af dit Piano Life Saver System

Tillykke med dit køb af et Piano Life Saver System til dit klaver eller flygel. Det er den bedste måde at beskytte dit instrument mod udsving i luftfugtigheden. Piano Life Saver Systemet består af en eller flere affugtere, en eller flere befugtere og en hygrostat. Hygrostaten opretholder et separat miljø i instrumentet gennem konstant overvågning af luftfugtigheden. Gennem hygrostatens aktivering af be- eller affugtere opnås en konstant luftfugtighed, hvilket igen stabiliserer trædelenes indhold af fugt. Denne konstante overvågning stabiliserer stemningen og forhindrer nedslidning af instrumentet.

Instrumentets ejer har ansvaret for følgende:

1. Få dit Piano Life Saver System gennemgået og vedligeholdt af en kvalificeret pianotekniker mindst en gang om året.

2. Du skal sikre dig, at der altid er strøm på anlægget. Den grønne diode (POWER) viser at systemet er sluttet til. Systemet bør ikke tilsluttes et udtag med afbryder.

3. Fylde vand i vandtanken Du skal med jævne mellemrum fylde vand på systemet – ca. hver anden uge (+/-), afhængig af dit indeklima. Hvis intervallerne mellem opfyldning ændrer sig radikalt, skal du tage kontakt til din pianotekniker. Vandtanken er udstyret med censorer, som reagerer, når tanken er mindre end kvart fuld. På dette tidspunkt vil den gule diode (WATER) begynde at blinke, og den stopper først, når der er hældt vand på systemet. Når den gule diode blinker, fyldes den medfølgende vandkande til FULL markeringen (den røde streg), og vandet hældes via vandslangen i vandtanken. Hvis du har et flygelsystem med to vandtanke, skal du fylde to kander vand på systemet.

Hvis vandet fra din vandhane er hårdt, dvs. at det indeholder mange mineraler, anbefaler vi at der bruges demineraliseret vand. Hvis der bruges demineraliseret vand, skal der tilsættes en kapsel-fuld PAD Treatment eller en smule vand fra hanen. Dette er nødvendigt for at sikre, at der er tilstrækkeligt med elektrolytter i vandet, så advarselslampen, der melder om for lav vandstand, kan fungere korrekt. Uden tilstrækkelig med elektrolytter i vandet vil den gule diode blinke konstant, også selvom vandtanken er fuld. Put ikke salt i befugteren, da det er ætsende.

Fylde vand på flygelsystemet: Find vandslangen, der ligger under siden af flyglet. Træk slangen ud og tryk tuden på kanden ind i enden på slangen. Løft kanden og lad vandet strømme gennem slangen og ned i vandtanken. Installationen af vandslangen har nødvendiggjort, at vandet skal løbe opad et lille stykke, så hold kanden så højt som muligt, uden at vandet løber over kanten på kanden. (Efter at have gjort det et par gange, er det meget nemt.) Når kanden er tom sænkes den, så det overskydende vand i slangen kan løbe tilbage i kanden. Således spildes vandet ikke på gulvet. Tag kandens tud ud af vandslangen, og sæt den på plads under siden på flyglet.

Fylde vand på klaversystemet: Vandslangen er normalt monteret under klaviaturbunden i højre side. Tag slangen frem og tryk kandens tud ind i slangen ende. Løft langsomt kanden og tøm den i vandslangen. Når kanden er tom sænkes den, så det overskydende vand i slangen kan løbe tilbage i kanden. Således spildes vandet ikke på gulvet. Tag kandens tud ud af vandslangen og sæt den på plads under klaviaturbunden.

4. Befugter-klædet bør skiftes mindst to gange om året. Befugter-klædet er designet til at fordampe vand over varmelegemet, så varm, fugtig luft fordeler sig under/i instrumentet. For at sikre en velfungerende befugter, skal klædet skiftes forår og efterår. Således fungerer klædet optimalt gennem vintersæsonen, hvor befugteren arbejder mest. Nyt befugter-klæde kan købes hos din pianotekniker. Læg to stykker klæde over varmelegemet og skub hver side af klædet ned i vandtanken. Det kan være nødvendigt at afmontere befugteren for at skifte klædet. For at beskytte varmelegemet mod potentiel korrosion pga. mineralerne i vandet, bør plastikovertrækket (Clean Sleeve®) på varmelegemet også skiftes en gang om året.

5. Vedligeholdelse af befugterens varmelegeme. Hvis dit system er udstyret med ”Smart Bracket” (SB), vil den røde diode (PADS) på LED-panelet blinke, når befugter-klædet ikke længere transporterer vand op over varmelegemet. SB virker kun, hvis de tråde, der løber ovenpå varmelegemet i hele dets længde holdes rene for mineralopbygning. Ved udskiftning af befugter-klæde fjernes SB fra varmelegemet. Derefter fjernes mineralaflejringer på trådene ved at skrabe dem med æggen på en kniv. Sæt SB tilbage på varmelegemet. SB skal altid monteres udenpå plastikovertrækket på varmelegemet.

6. Brug Dampp-Chasers PAD Treatment.

Dampp-Chaser PAD Treatment

PAD Treatment forhindrer dannelsen af skimmel i både vandslangen og vandtanken samt forøger befugter-klædets levetid. Brug 1 kapselfuld for hver kande vand der hældes på systemet. PAD Treatment kan købes hos din pianotekniker.

OBS: Tilsæt kun Dampp-Chaser PAD Treatment til vandet. Andre producenter af vandbehandling kan have tilsat syre, der tærer på strenge og andre metaldele i instrumentet. Brugen af andre vandbehandlingsprodukter vil annullere Piano Life Saver garantien, og vil måske også annullere garantien fra producenten af instrumentet.

7. Når instrumentet skal flyttes. Få din pianotekniker til at tømme systemet for vand og forberede det til flytning. Efter flytningen skal pianoteknikeren geninstallere systemet og sikre sig, at det fungerer korrekt. I tilfælde af at denne procedure ikke følges, vil garantien på Piano Life Saver Systemet ikke længere være gældende.