Sådan virker det

Pianostemmere, -teknikere og førende pianoproducenter anbefaler installation af Piano Life Saver System for beskyttelse og vedligeholdelse af instrumentets indre dele, forbedret kontrol over anslaget og bedre stemmeholdbarhed. Systemet holder luftfugtigheden i instrumentet konstant ved at aktivere affugteren i perioder med høj luftfugtighed, og når omgivelserne bliver for tørre, sørger befugteren for at hæve luftfugtigheden.

Systemet er virkelig en “lifesaver” hvad angår pianobeskyttelse og –vedligeholdelse. Det bekæmper tørre eller fugtige omgivelser, som ellers kan gøre stor skade på dit instrument. Beskyt din investering i instrumentet ved at få installeret et skjult system. For at opretholde garantien på systemet, skal det installeres af en professionel pianotekniker – besøg lokale installatører for at finde erfarne teknikere i dit område.

Benefits of Keeping Humidity regulated in a Piano

Apart from the strings, your piano is almost entirely made of wood. Like the living trees that were the source of your piano, wood responds to climate and environment - it breathes, stretches and flexes. All wood instrument musicians are familiar with the effects of humidity levels. Guitar players must frequently adjust their bridge heights and fingerboard action. Violinists must pay close attention to maintaining constant, ideal humidity levels - or else they may find their violin rather dramatically springing apart during a performance!

Just as with other wood-based instruments, your piano needs a constant level of ideal humidity - between 40% - 50% - to maintain its pitch and tone, quality of action, and to prevent permanent damage.

Stop larmende tangenter og mekanik ved lav luftfugtighed

Præcis som døre og skuffer bliver løse ved tør luft, bliver tangenter og mekanikdele det også. Det medfører klikkende og andre larmende lyde, når der spilles på instrumentet.

Undgå træg og ukontrollerbar mekanik

Efterhånden som du lærer dit instrument at kende, vil du vænne dig til dets spillemåde eller anslag. Vejen fra tangenterne til hammerhovedernes slag på strengene går gennem mange forbundne trædele, som vi kalder for mekanikken. Ved høj luftfugtighed vil mekanikken fungere langsomt og trægt, og du vil ikke længere have kontrol over dit anslag.

Undgå skader på steg og sangbund

Sangbunden er den største enkeltdel af træ i dit instrument, og det er den, der forstærker svingningerne i strengene. Stegene i instrumentet er fastgjort på sangbunden og overfører svingningerne fra strengene til sangbunden.

Når sangbunden tørrer ud og krymper, bliver den mere flad, og tonehøjden i midten og diskanten falder.

Over tid vil de konstante udsving i luftfugtigheden, med de tilhørende sammentrækninger og udvidelser af sangbunden, skade dens helhed. Skaden ses typisk som en revne i sangbunden.

Undgå skader på stemmestokken

I tørre perioder vil træet krympe og slippe taget i stemmenaglerne en smule. Når dette sker igen og igen, vil træets fibre, der omgiver stemmenaglerne, blive ødelagt og miste deres elasticitet.

På dette billede ses en stemmestok (uden stemmenagler), som blev fjernet fra et klaver under en reparation. Gennem gentagene sammentrækninger og udvidelser af stemmestok-træet kunne det ikke længere holde et fast greb om stemmenaglerne.

På dette billede ses en stemmestok (uden stemmenagler), som blev fjernet fra et klaver under en reparation. Efter gentagende sammentrækninger og udvidelser af stemmestok-træet kunne det ikke længere holde et fast greb om stemmenaglerne.

Undgå alvorlige rustskader på strenge og stemmenagler

Strengene i dit instrument genererer svingningerne, som bliver forstærket af sangbunden. Hvis strengene bliver udsat for fugtigt klima i længere tid, vil de ruste. 

Der hvor den rustne streng møder den rustne stemmenagle, kan de ruste sammen. Når pianostemmeren forsøger at stemme instrumentet, vil strengen nemt kunne springe i det punkt.

Denne illustration viser hvor drastisk tonehøjden i dit instrument kan ændre sig, når luftfugtigheden svinger med de skiftende årstider.

Denne illustration viser hvor drastisk tonehøjden i dit instrument kan ændre sig, når luftfugtigheden svinger med de skiftende årstider.